Termes i condicions d’ús

Bugaderia Daurada

Benvingut al nostre lloc web. El fet de navegar per aquest lloc web suposa l’acceptació dels termes i condicions d’ús que apareixen a continuació, que al costat de la nostra política de privacitat, regeixen la seva relació amb BUGADERIA DAURADA en relació a aquest lloc web.

El terme ‘BUGADERIA DAURADA‘ o ‘nosaltres’ es refereix al propietari del lloc web, el domicili social és BUGADERIA DAURADA, Polígon Industrial L’Estació, Nau 17-18, 43480 – Vila-Seca (Tarragona)

El número de registre de la nostra empresa és A92490176 Tom 967, Llibre 292, Foli 82, Finca num: 16264, Registre propietat: Vila-Seca.

El terme ‘vostè’ es refereix a l’usuari o visitant del nostre lloc web.

L’ús d’aquest lloc web està subjecte a les següents condicions:

  • El contingut d’aquest lloc web està destinat únicament a finalitats informatives generals. Els continguts estan subjectes a canvi sense notificació.
  • Ni nosaltres ni terceres parts aportem cap garantia referent a la precisió, la puntualitat, l’actuació, la integritat o l’adequació de la informació i als materials trobats o oferts en aquest lloc web per a qualsevol finalitat particular. Vostè reconeix que aquesta informació i materials poden contenir imprecisions o errors i nosaltres declinem expressament la responsabilitat per qualsevol imprecisió o error fins al màxim punt permès per llei.
  • L’ús que vostè faci de qualsevol informació o material que pertanyi a aquest lloc web està completament sota la seva responsabilitat, eximiéndonos de qualsevol responsabilitat. Estarà sota la seva responsabilitat assegurar que qualsevol producte, servei o informació disponibles a través d’aquest lloc web compleixen els requisits necessaris.
  • Aquest lloc web conté material de la nostra propietat o sota la nostra llicència. Aquest material inclou, però no està limitat al disseny, maquetació, aspecte, aparença i gràfics. Està prohibida la seva reproducció si no és de conformitat amb les condicions de drets d’autor que siguin part dels presents termes i condicions.
  • Totes les marques reproduïdes en aquest lloc web, que no siguin propietat de l’operador o que no estan sota la llicència del mateix, estan autoritzades.
  • L’ús no autoritzat d’aquest lloc web no puede provocar la reclamació per danys i / o constituir un delicte.
  • De tant en quan, aquest lloc web pot incloure enllaços a altres pàgines web. Aquests enllaços es faciliten per ampliar la informació. El fet que aparegui un enllaç, no significa que aprovem el lloc (s) web. No tenim cap responsabilitat sobre el contingut de les pàgines web als quals no puede accedir mitjançant un enllaç a el nostre lloc web.
  • No està permesa crear un enllaç a aquest lloc web des de un altre lloc web o document sense el Consentiment Previ por escrit de [nom del negoci].
  • L’ús que feu d’aquest lloc web i qualsevol conflicte que pot sorgir del mateix, estan subjectes a les lleis en vigor a l’estat espanyol.

Avís d’exempció de responsabilitat del lloc web

 

La informació contingut en aquest lloc web només pretén ser informació general. La informació la facilita BUGADERIA DAURADA i, encara que intentem mantenir la informació actualitzada i correcta, no garantim, de forma expressa o implícita, la integritat, la precisió, la Fiabilitat, l’adequació o la disponibilitat respecte al lloc web o  la informació, els productes, els serveis, o els gràfics relacionats que conté el lloc web per a qualsevol finalitat. La confiança que dipositi en aquesta informació serà, per tant, responsabilitat seva.

En cap cas assumirem la responsabilitat per pèrdues o danys que incloguin, sense limitacions, pèrdues o danys indirectes o immaterials, o qualsevol pèrdua o dany de qualsevol tipus que resulti de qualsevol pèrdua de dades o de beneficis que sorgeixin relacionats amb l’ús d’aquest lloc web.

Mitjançant aquest lloc web, podrà enllaçar amb altres llocs web que no estan sota el control de BUGADERIA DAURADA. No tenim cap tipus de control sobre la naturalesa, el contingut i la disponibilitat d’aquests llocs. La inclusió de qualsevol enllaç no implica necessàriament una recomanació o l’aprovació dels punts de vista expressats en el mateix.

Treballem per mantenir el lloc web actualitzat i en funcionament. No obstant això, BUGADERIA DAURADA no es responsabilitza que el lloc web està temporalment fora de servei a causa de a causa d’assumptes tècnics aliens al seu control.