Medi Ambient

Bugaderia Daurada

Garanteix que els processos de les nostres instal·lacions productives contemplen els factors mediambientals. Per tant, són presos en consideració en la construcció d’elles.

Garanteix el perfecte compliment de la legislació i reglamentació mediambientals vigents. Aplicables al seu camp d’activitat, i també aposta per la millora contínua per oferir un millor servei.

Bugaderia Daurada, assumeix el compromís responsable i solidari de compatibilitzar el seu desenvolupament amb el més absolut respecte al Medi Ambient. El compromís és de TOTS.